Брендинг

  Бренд – сукупність характеристик, що дозволяють відрізнити Ваш продукт від будь-яких інших на ринку. Головна мета розробки бренда – викликати довіру споживача. Адже ви не купуєте у тих, кому не довіряєте? Ваш споживач влаштова

  Бренд – сукупність характеристик, що дозволяють відрізнити Ваш продукт від будь-яких інших на ринку. Головна мета розробки бренда – викликати довіру споживача. Адже ви не купуєте у тих, кому не довіряєте? Ваш споживач влаштований так само. Брендинг складається з декількох етапів.
  Щоб ухвалити рішення про покупку, споживач повинен для початку зрозуміти, в чому унікальна відмінність Вашого бренда від конкурентів. За такої умови ця відмінність має становити для нього цінність, яку він буде готовий обміняти на гроші.

   

  У чому моя вигода?  Які емоційні та/або раціональні переваги я отримаю від бренда? Чому я повинен обрати вас, а не конкурентів? На ці питання споживача відповідає позиціонування. Це фундамент бренда, його суть, яка в майбутньому буде доноситися до покупців у всій комунікації – починаючи від неймінгу та логотипа та закінчуючи рекламними носіями.
  У процесі роботи над позиціонуванням ми вивчаємо сам бренд, виявляючи або створюючи його унікальну торговельну пропозицію (УТП). Так само аналізуються конкуренти й ті цінності, які транслюють вони. Виявляються очевидні, приховані та підсвідомі мотиви споживання (інсайти) Ваших майбутніх покупців.
  Результат: документ, що містить аналіз комунікації конкурентів, сегментування цільової аудиторії, унікальну торговельну пропозицію Вашого бренда, його раціональні та емоційні переваги, опис концепції позиціонування, легенду та місію бренда.

  Ілюстрація

   Ілюстрація – це художня сторона брендингу. Вона вбудовується у візуальні комунікації, транслюючи або посилюючи повідомлення бренда.

   Ілюстрація – це художня сторона брендингу. Вона вбудовується у візуальні комунікації, транслюючи або посилюючи повідомлення бренда.

   Найчастіше ілюстрація відображає емоційну сторону бренда. Вона може бути самостійною одиницею, наприклад, ілюстрація на упаковці, або частиною креативної стратегії бренда, відіграючи важливу роль у формуванні контенту та дизайну.

    

    

   Переваги використання ілюстрацій в бізнесі:• можливість нестандартно і креативно підкреслити індивідуальність та характерні особливості бренда;

   • можливість нестандартно і креативно підкреслити індивідуальність та характерні особливості бренда;

   • донесення цінностей і переваг бренда до споживача через емоції;

   • нестандартна конкурентна перевага;

   • апелюючи до позитивних емоцій споживачів, ілюстрація робить бренд незабутнім;

   • універсальність: створення оригінальних рекламних кампаній, оформлення контенту в соціальних мережах і блогах, створення нестандартних упаковок та етикеток;

   • додатковий канал комунікації: створення персонажа для бренда.

   Упаковка

    Упаковка – це бізнес-інструмент, основна мета якого – привернути увагу покупця і збільшити ймовірність покупки Вашого продукту. Адже щоб купити, спочатку повинні помітити. Потім зацікавитися і за частки секунди зрозуміти, чим ви відрізняєтеся від конкурентів і чому потрібно віддати гроші саме Вам, а не безлічі інших бажаючих.


    Ми працюємо над упаковкою як «з нуля» – від ідеї та формату до дизайну та виробництва, так і реалізуємо проекти з рестайлінгу та ребрендингу, якщо йдеться про існуючий бренд, який хоче більше купівельної уваги та активної протидії конкурентам на полиці.


    На обсяг інвестицій в розробку упаковки впливає низка чинників, починаючи від рівня конкуренції в категорії, географії продажу й закінчуючи кількістю позицій у товарній лінійці (SKU). Надати точний бюджет ми зможемо на підставі заповненого Вами брифу або після особистої зустрічі, на якій обговоримо всі істотні деталі.

    Креатив

     Ваши покупатели ежедневно получают массу рекламных сообщений. Как повысить вероятность того, что именно Вашу рекламу заметят и запомнят? Как сделать так, чтобы за те мгновения, которые покупатель будет контактировать с рекламой, он принял нужное&

     XXI век. Человечество изобрело водородный двигатель, квантовый компьютер, доказало, что на Марсе есть вода, но... в качестве корпоративных подарков по-прежнему выступают календари, ежедневники, чашки и флешки. И максимум чем отличаются подарки большинства компаний, это размерами и логотипами.


     Если Вы рассматриваете корпоративный подарок как неприятную ежегодную формальность, то вышеуказанные банальности вполне имеют право на жизнь.


     Если же вспомнить, что слово «сувенир» переводится с французского как «воспоминание», то становится ясна цель такого бизнес-инструмента как корпоративные подарки. Цель одна – запомниться.


     А запоминают тех, кто способен удивить. Мы поможем!

      

     Вопреки распространенному стереотипу, креативные решения – это не творчество. Это инструмент, который базируется на аналитике и решает конкретные задачи бизнеса – привлечь внимание к бренду, донести позиционирование и ключевые преимущества, вызвать интерес покупателя и простимулировать обращение или иное конверсионное действие.

      

     В процессе создания креативных идей для рекламных коммуникаций анализуруются преимущества Вашего бренда, коммуникация конкурентов, мировые категорийные и внекатегорийные аналоги и самое главное – инсайты Ваших покупателей.

      

     Если термин «инсайт» Вам пока не знаком, то коротко его можно определить как «скрытый или невысказанный мотив покупки». В современных условиях, когда всё сложнее достичь отличий и преимуществ в продукте или сервисе, именно инсайты, а не рациональные или эмоциональные преимущества, заставляют людей совершать покупки. И именно поэтому инсайты ложатся в основу креативных решений ведущих мировых брендов.

      

     Креативное решение – это итог работы, физическое воплощение инсайтов в виде макета, сценария, интерактивной механики или иного рекламного продукта.

     Просування

      Стратегия продвижения позволяет исследовать и оценить эффективность коммуникации конкурентов, выявить потребности и поведения целевой аудитории, понять какие рекламные сообщения будут наиболее эффективными, создать креативную идею продвижения, на

      Ваші покупці отримують інформацію з маси джерел. Через це у бізнесу є низка проблем. В яких каналах просувати бренд? На підставі яких даних робити вибір? Що і як говорити покупцям, щоб вони помітили саме Ваш бренд? У який спосіб вимірювати ефективність комунікації? Вірні відповіді на ці питання безпосередньо впливають на прибуток.
      Найпростіший та дорогий спосіб отримати відповіді – займатися експериментами і по черзі пробувати різні канали реклами.


      Ми ж пропонуємо стратегічний підхід. В його основі – розробка плану просування під індивідуальну особливість заробітку грошей Клієнта з використанням різних комбінацій інструментів залучення звернень.


      Стратегія просування дозволяє досліджувати та оцінити ефективність комунікації конкурентів, виявити потреби та поведінку цільової аудиторії, зрозуміти, які рекламні повідомлення будуть найбільш ефективними, створити креативну ідею просування, на підставі аналітики вибрати канали комунікації та побудувати сценарій взаємодії бренда з покупцями, а також визначити показники ефективності (KPI).

      Результат: документ у форматі pdf, що містить:

      - аналіз комунікації прямих і непрямих конкурентів, зарубіжних аналогів;

      - аналітику та вибір основної цільової аудиторії для комунікації;

      - стратегічне бачення просування;

      - основні інструменти та майданчики просування в Інтернеті;

      - креативну ідею просування;

      - рубрикацію контенту для соціальних мереж;

      - план публікацій на 1 місяць;

      - рекомендації з таргетованої реклами;

      - KPI – ключові показники ефективності.

      smm

       Социальные сети – канал коммуникации, лидирующий по присутствию платежеспособной аудитории и возможностям взаимодействия с ней.
       В зависимости от особенностей Вашего бизнеса социальные сети могут помогать в решении различных&

       Соціальні мережі – канал комунікації, що лідирує за присутністю платоспроможної аудиторії та можливостями взаємодії з нею.


       Залежно від особливостей Вашого бізнесу соціальні мережі можуть допомагати у вирішенні різних завдань. Основні – це підвищення знання бренда, зростання інтересу та довіри до нього, стимулювання звернень, пробних і повторних продажів.


       Так само для бізнесу важливою перевагою соціальних медіа є можливість отримання великого обсягу статистики та даних про цільову аудиторію, які можна і потрібно застосовувати для підвищення конкурентоспроможності продукту, поліпшення сервісу та стратегії продаж, управління репутацією бренда.


       Результат: досягнення узгоджених із Замовником показників ефективності (KPI). Розраховуються індивідуально залежно від специфіки Вашого бізнесу і поставлених перед ним завдань.

       Консалтинг

        Фундамент успіху компанії закладається на старті.  
        Чим вище рівень керівника, тим менше він орієнтується на власну думку в таких доленосних питаннях, як маркетингова стратегія, позиціонування, просування, креатив. <br

        Фундамент успіху компанії закладається на старті.  
        Чим вище рівень керівника, тим менше він орієнтується на власну думку в таких доленосних питаннях, як маркетингова стратегія, позиціонування, просування, креатив.
         
        Топ-менеджери розуміють: стратегічні помилки коштують дорожче, ніж праця консультантів, які ці помилки виключать.  
        Але так само для них очевидно – не можна орієнтуватися виключно на погляд зі сторони, нехай і підкріплений успішним досвідом і перевіреними методиками стратегічного планування.


        Тому на сучасному динамічному ринку для швидкого та ефективного ухвалення рішень та впровадження змін ідеальний інструмент – консалтинг і проведення спільних маркетингових сесій.


        Зовнішня експертиза + досвід фахівців компанії = підвищення ймовірності успіху та мінімізація ризиків. Спільні маркетингові сесії та консалтинг допоможуть, якщо:
        1.    Ви не можете самостійно сформулювати цілі та завдання бізнесу, маркетингу, комунікацій.
        2.    Потрібен план розвитку компанії та розподіл бюджетів на його реалізацію.
        3.    Зміни стосуються внутрішніх департаментів і процесів у компанії.
        4.    Необхідно виявлення операційних проблем, що впливають на ефективність маркетингу та комунікацій.
        5.    Рішення про маркетингову стратегію залежить від власників і топ-менеджменту.

        Це найчастіші приводи звернення, коли йдеться про стратегічне планування. Можливо, у Вас є питання, які тут не відображені. Чи потрібна маркетингова сесія саме Вам? Давайте дізнаємося. 
        Зв'яжіться з нами або заповніть бриф – і ми відповімо на це питання і порекомендуємо вам оптимальну форму співпраці.

        Веб

         Як і будь-який інструмент комунікації, сайт має виконувати конкретні завдання бізнесу та, як і будь-який інструмент комунікації, сайт має виконувати конкретні завдання бізнесу і стимулювати потенційних покупців до конкретних дій – дзвінка, запита комерційної пропозиції, реєстрації, покупки.


         Оскільки сьогоднішній покупець перевантажений інформацією, сайт має виконувати свої функції швидко і зручно для користувачів. Для цього недостатньо зробити його естетично привабливим. Необхідний підхід, заснований на аналізі ресурсів конкурентів і зарубіжних аналогів, дослідженні продукту, розумінні сценарію покупки, переваг і цінностей цільової аудиторії.


         Тому спочатку ми ретельно вивчаємо Ваш бізнес з погляду покупця, розробляємо прототип сайту, що містить повний опис його структури, функціональних модулів, інструментів стимулювання звернень і продажів. На підставі погодженого з Вами прототипу ми переходимо до створення декількох варіантів дизайн-концепцій, а потім – до дизайну, верстання, програмування, тестування всіх сторінок сайту.


         Розмір інвестицій у створення сайту визначається на підставі його структури та функціональності. Від цих же чинників залежить і тривалість робіт, яка може коливатися від декількох тижнів до декількох місяців. Точні терміни та вартість розробки Вашого сайту ми зможемо розрахувати на підставі заповненого Вами брифу. Якщо Ви віддаєте перевагу викладати інформацію усно – ми із задоволенням поспілкуємося особисто і проконсультуємо Вас з усіх питань.

         Дослідження

          Основні завдання досліджень у сфері маркетингу – знизити ступінь невизначеності та підвищити ймовірність бажаного результату.

          Від постановки цілей дослідження через вибір методів та інструментів ми приходимо до інформації, яка може стати основою для створення стратегії просування, проектування або доопрацювання продуктів і послуг, оптимізації бізнес-процесів, створення креативних ідей і запуску рекламних кампаній, посилення конкурентоспроможності бізнесу, прискорення термінів окупності проекту, зниження ризиків.

          Залежно від завдань бізнесу та маркетингу до складу дослідження включаються ті чи інші методики.

          • Анкетування на широкій вибірці – метод дослідження у формі письмового опитування, що заповнюється респондентом, дозволяє краще вивчити споживача, його переваги, бажання та цілі, дізнатися про думку і ставлення щодо продукту, послуги або певного бренда.

          • Глибинні інтерв'ю – методика, що реалізується в форматі неформальної бесіди, яка дозволяє отримати від респондента (потенційного покупця) найбільш цінну інформацію – раціональні, емоційні, а також підсвідомі мотиви покупки.

          • Фокус-групи – метод дослідження споживчих переваг щодо товару або групи товарів, певного бренда або послуги, реалізується в форматі групової дискусії під керівництвом модератора.

          • Польові дослідження та спостереження – це маркетингове дослідження, що передбачає всебічне вивчення об'єкта (споживачі, конкуренти, дилери) в реальних умовах ринку. Перевага польового дослідження – можливість відстежити дії та реакцію споживача без прямого контакту з ним.

          • Аналітика у відкритому доступі передбачає пошук та аналіз необхідних даних для: дослідження кон'юнктури ринку, спостереження за конкурентами, планування рекламних кампаній, оптимізації бюджету.
          • Огляд наукової літератури – пошук і систематизація необхідної інформації залежно від цілей і завдань дослідження.

          • Трендвотчінг – цілеспрямоване спостереження за актуальними тенденціями, яке можна застосувати при створенні інноваційних послуг і продуктів, а також для побудови ефективної комунікації зі споживачем. Дослідження трендів визначає закономірності в поведінці та перевагах споживачів, що є основою для інноваційних рішень і дає можливість спрогнозувати розвиток ринку в майбутньому.

          концепт

           Тренінги

            Тренінг – активна форма навчання, спрямована на оволодіння практичними навичками, інструментами та методиками. Тренінги важливі й потрібні бізнесу. Адже він існує та розвивається в постійно мінливому середовищі. Протягом свого життєвого циклу бізнесу доводиться адаптуватися, пристосовуватися, змінюватися і змінювати, впроваджувати інновації, відмовлятися від звичного.

            Досвіду та експертизи топ-менеджменту компанії може не вистачити для розв’язання конкретних бізнес-завдань. Ідеальний інструмент для підвищення ефективності бізнес-рішень – тренінг.

            Він допомагає: 
            мінімізувати ризики;
            підвищити продажі;
            уникнути серйозних стратегічних помилок;
            поліпшити продукт, сервіс чи послугу;
            розробити стратегію;
            налаштувати роботу відділу продажів;
            сформувати команду;
            підвищити ефективність рекламних кампаній.

            Наша команда регулярно проводить тренінги з:
            1. Розробки маркетингової стратегії для бізнесу.
            2. Бізнес-розвідки та досліджень.
            3. Креативних методик.
                  

            Маркетингову стратегію для бізнесу ми формуємо спільно з клієнтами на маркетингових сесіях. Це групова робота, спрямована на розробку важливих та ефективних рішень для бізнесу. Проводиться вона з ключовим керівництвом компанії. У результаті стратегічних сесій із маркетингу ми знаходимо нові ідеї та рішення, підтверджуємо або спростовуємо гіпотези, формуємо план і стратегію.

            Ми проводили маркетингові сесії для великої української фабрики з виготовлення взуття, Belsta; дистриб'ютора чеського посуду, Tescoma ; великого одеського девелопера, Простір та інших.    

             

            Ми розробили авторську серію воркшопів із вивчення креативних методик «МозкоШтурм». Наша команда проводила воркшопи для дрібного і великого бізнесу, а також організовувала серію тренінгів із креативних методик для великих організацій та освітніх проектів: EBA і Unit School of Business. 

            У межах групових мозкових штурмів учасники відпрацьовують навички формулювання питань і фокусування на завданні, способу провокації мозку на нестандартне мислення, генерації безлічі ідей, методики їх оцінки та фільтрації.

            Катерина Вершиніна та Андрій Саламатов були фасилітаторами зустрічі, де розроблялася маркетингова стратегія Одеси. 2 і 3 грудня 2019 року відбулася «Odesa 5T Creative Research». Це була робоча сесія, де брали участь громадські та культурні діячі, представники бізнесу, креативних індустрій, місцевого самоврядування, лідери думок і небайдужі одесити. 

             

            Навчання бізнес-розвідки та досліджень ми проводимо в качиному бізнес-антикафе . Це щотижневі Zoom-сесії з представниками бізнесу та експертами. Тут ми обговорюємо та консультуємо з будь-яких бізнес-питань: позиціонування, стратегія, фінанси і планування, просування та брендинг. Щотижня – нова тема. І щотижнево ми запрошуємо експерта певної сфери.   

            Зареєструватися на участь у бізнес-антикафе можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7k3Y-74nsu1Qsm-qSn1D7qXD9uqJu4MuiuYWtOGd8epmPzg/viewform 

            показати повністю
            сховати
            Портфоліо
            • рік
            • тип робіт
            • теги
            • все
            • 2022
            • 2021
            • 2020
            • 2019
            • 2018
            • 2017
            • 2016
            • 2015
            • 2014
            • 2013
            • 2012
            • 2011
            • 2010
            • 2009
            • 2008
            • 2007
            • 2006
            • все
            • Фірмовий стиль
            • Упаковка
            • Тренінги
            • Таргетована реклама
            • Створення персонажа
            • Реклама у блогерів
            • Ребрендинг
            • Просування в Instagram
            • Просування
            • Продвижение FB
            • Подарунки/Сувеніри
            • Оформлення груп
            • Неймінг
            • Написання статей і текстів
            • Логотип
            • Креативний контент
            • Креативні ідеї
            • Креатив для реклами
            • Креатив
            • концепт
            • Для харчових продуктів
            • Для рітейлу
            • Для напоїв
            • Дизайн сайту
            • Гасло
            • Верстання і програмування
            • Веб
            • Брендинг
            • Бренд бук
            • Ілюстрація упаковки/етикетки
            • Ілюстрація
            • smm
            • все
            • e-commerce
            • it
            • horeca
            • послуги
            • продукти
            • товари
            • будівництво та архітектура
            • краса
            • мода
            • крюїнг
            • логістика
            • медицина
            • суспільство
            • рітейл
            • напої
            • фінанси
            • юриспруденція
            свіже про нас
            BIO
            Бажаєте бути в курсі наших новин?
            Залишити заявку 4press.com 4press.com 4press.com